ELLA ARCANGEL Tomo Una: Ito ay Panganib (Third Edition)

Sale price ₱250.00 Regular price

Don't want to use paypal or credit card to purchase this item?
We accept manual payments via BPI, BDO, or GCash. Simply choose your payment method during the checkout process.

Hindi lang ang mga maralita ng lungsod ang nakatira sa masisikip na kanto't barung-barong ng Barangay Masikap - mayroon ding mga kaluluwang ligaw na naghahanap ng katawang babahayan, mga babaeng nakaputi na lumulutang sa hangin, at mga galising sigbin na nangangalkal ng basura. Ang lahat ng ito ay normal para sa barangay na'to, hanggang sa muling nagising ang Hilagyo ng Lupa. Ang tanging harang ng taumbayan mula sa supernatural na sakuna ay si Ella Arcangel, ang mambabarang ng Barangay Masikap. Sundan ang umpisa ng kanyang pakikipagsapalaran sa ikatlong edisyon ng ELLA ARCANGEL TOMO UNA: ITO AY PANGANIB ni Julius Villanueva, mula sa Haliya Publishing. 

Kuwento at guhit ni Julius Villanueva
Pinakinis ni Mervin Malonzo
Panimula ni Adam David

New Third Edition Cover!
Colored Cover with matte lamination
6 inches x 9 inches
88 black and white pages
Comes with digital version!