Tabi Po series and products

★ National Book Awardee for Graphic Literature (Filipino) ★

Isang lalake ang bigla na lamang nagising sa loob ng isang puno sa gitna ng kagubatan na walang alaala kung sino siya at saan siya nagmula. Ang tanging alaala lang niya ay isang imahe ng babae na nakikita niya sa kanyang panaginip, at ang tanging nararamdaman niya ay isang matinding gutom na mabilis na namumuo sa kanyang walang pusod na sikmura. Isang gutom na mapapawi lamang ng laman...at dugo.

Unang nagkaroon ng buhay ang seryeng ito bilang isang webcomic. Ngayon maaari mo nang mahawakan at maamoy ang mga pahina nito.

Wika: Filipino
Kasalukuyang bilang ng libro sa serye: 2

Sorry, there are no products in this collection.