Ang Hari ng Komyut

Regular price ₱99.00

Manual payments only via GCash, BDO, or BPI. Simply choose your payment method during the checkout process. Instructions will be sent via email.

Written and illustrated by Lizette Daluz

Nagbabayad siya ng barya sa umaga, tumatawid sa tamang tawiran, at magalang sa kapuwa pasahero. Bagama't isang hari, nakikipagsapalaran pa rin siya sa matinding trapik, sa mahabang pila, sa masikip na pampublikong sasakyan, at sa iba pang mga pagsubok ng pagkokomyut sa lungsod.

He pays with exact change in the morning, uses the pedestrian lanes, and respects his fellow commuters. Though a king, he still faces terrible traffic, long lines, crowded public transport, and other challenges of commuting in the city.

  • 2018 National Children's Book Awards, Best Reads for Kids 


ISBN: 978-971-508-714-8
Published: 2017
Language: Filipino (Tagalog)
Age Recommendation: 13+
36 pages | 100 grams |  5.5 by 8 inches