Ang mga Pusa ng Barangay Masikap #2 (Digital Comic)

Regular price ₱150.00

Manual payments only via GCash, BDO, or BPI. Simply choose your payment method during the checkout process. Instructions will be sent via email.

Hindi lang ang mga maralita ng lungsod ang nakatira sa masisikip na kanto't barung-barong ng Barangay Masikap, mayroon ding mga kaluluwang ligaw na naghahanap ng katawang babahayan, mga parasitikong engkanto sa pinakamadidilim na sulok, mga galising sigbin na nangangalkal ng basura, at mga pusa—mga pusang may kani-kaniyang taglay na kapangyarihan. Sila ang nagsisilbing tanod na nagpapanatili ng kaayusan dito sapagkat may mga bagay na hindi kayang lutasin lang ng mga tao. 

Isang lupon ng mga daga ang hindi sinasadyang mabiyayaan ng isang panginoon ng dilim. Mapipigilan kaya ng ating mga pusang bida ang salot na nais idulot nito sa buong mundo?