ELLA ARCANGEL Tomo Una: Ito ay Panganib (Digital Comic)

Regular price ₱300.00

Manual payments only via GCash, BDO, or BPI. Simply choose your payment method during the checkout process. Instructions will be sent via email.

Hindi lang ang mga maralita ng lungsod ang nakatira sa masisikip na kanto't barung-barong ng Barangay Masikap - mayroon ding mga kaluluwang ligaw na naghahanap ng katawang babahayan, mga babaeng nakaputi na lumulutang sa hangin, at mga galising sigbin na nangangalkal ng basura. Ang lahat ng ito ay normal para sa barangay na'to, hanggang sa muling nagising ang Hilagyo ng Lupa. Ang tanging harang ng taumbayan mula sa supernatural na sakuna ay si Ella Arcangel, ang mambabarang ng Barangay Masikap. Sundan ang umpisa ng kanyang pakikipagsapalaran sa ikatlong edisyon ng ELLA ARCANGEL TOMO UNA: ITO AY PANGANIB ni Julius Villanueva, mula sa Haliya Publishing. 

Kuwento at guhit ni Julius Villanueva
88 pages