Hibernation 1

Regular price ₱150.00

Don't want to use paypal or credit card to purchase this item?
We accept manual payments via BPI, BDO, or GCash. Simply choose your payment method during the checkout process.

Hibernation 1

Didi

Ang Hibernation ay tungkol sa maikling pamumuhay ni Didi sa Hokkaido bilang isang exchange student kung saan hinarap niya na nang tuluyan ang kanyang Social Anxiety Disorder. Tungkol din ito sa mga munimuni tungkol sa sariling wikang Filipino.