Pakikisalamuha (Digital Comic)

Regular price ₱100.00

Don't want to use paypal or credit card to purchase this item?
We accept manual payments via BPI. Simply choose the bank deposit option as your payment method during the checkout process.

Pagkatapos mong mag-aral ng kolehiyo, saglit na titigil ang mundo mo.

Ito ang takdang oras para ipagmuni-muni kung aling landas ang tatahakin mo kaya parang nakabitin ang buhay mo sa saglit na panahong hindi mo pa alam kung anong trabaho ang kukunin mo o kung magtratrabaho ka nga ba.

At sa mga oras na ito na bukas ang iyong isip sa mga maaaring maganap, nagkakalamat ang reyalidad at mula dito tumatagas ang puro at dalisay na salamangka. Dito nakikisalamuha sa ating daigdig ang mga kakaibang nilalang.