Hibernation 2

Regular price ₱150.00

Manual payments only via GCash, BDO, or BPI. Simply choose your payment method during the checkout process. Instructions will be sent via email.

Hibernation 2

Didi

Ang Hibernation ay tungkol sa maikling pamumuhay ni Didi sa Hokkaido bilang isang exchange student kung saan hinarap niya na nang tuluyan ang kanyang Social Anxiety Disorder. Tungkol din ito sa mga munimuni tungkol sa sariling wikang Filipino.