Kamatis - Ako Ay Pagod Sticker

Regular price ₱20.00

Manual payments only via GCash, BDO, or BPI. Simply choose your payment method during the checkout process. Instructions will be sent via email.

Kamatis - Ako Ay Pagod Sticker 
by Didi

Ang Kamatis ay persona ng isang Hapong nag-aaral ng wikang Filipino na nagkakamali sa pagsasalin ng wika tulad ng mga English signages sa Japan. Ang karakter na ito ay nais ding magtawag pansin sa tamang pagsasalin sa wikang Filipino.

疲れた - I'm tired
awkwardly-translated Filipino in formal sentence form - ako ay pagod