Sandali

Regular price ₱199.00

Manual payments only via GCash, BDO, or BPI. Simply choose your payment method during the checkout process. Instructions will be sent via email.

Written and illustrated by Mikey Jimenez and Mikey Marchan

Sa gitna ng pila. Sa loob ng mall. Sa siksikang jeep. Sa Facebook. Sa may yosihan sa labas ng opisina.

Ang mga kuwento sa librong ito ay tungkol sa mga simpleng sandali sa buhay ng mga kung sino-sino. Mga sandaling minsa'y itinatago, minsa'y naaalala, ngunit madalas ay lumilipas lang nang walang ibang nakakaalam.

While standing in line. Inside the mall. In a crowded jeep. On Facebook. At the smoking area outside the office.

The stories in this book are about the simple moments in the life of random people. Moments that are at times kept hidden, at times remembered, but, more often than not, simply pass without anyone knowing.


ISBN: 978-971-508-712-4
Published: 2017
Language: Filipino (Tagalog)
Age Recommendation: 16+
76 pages | 200 grams |  6 by 9 inches